Makaleoku.org

Roma Provincia.makaleoku.org 0

ROMA DEVLETİNİN EYALET (PROVİNCİA) SİSTEMİ HAKKINDA

Halil DEMİRCİOĞLU Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi Cilt: 5 Sayı: 8 Yayın Tarihi: 1967 Sistemin esası ve özellikleri Roma devleti italya’da siyasî mekân vahdeti kurduktan ve burada bir...

ayastefanos_muzetemsili_makaleoku.org 0

AYASTEFANOS BUHRANI İLE İLGİLÎ VESİKALAR

 Dr. Yuluğ Tekin KURAT Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi Cilt: 4 Sayı: 6 Yayın Tarihi: 1966 XIX. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunun başkenti İstanbul üç defa Rus işgali altına girme...

Patrona_Halil_makaleoku.org 0

OSMANLI TARİHİNDE AYANLIK DÜZENİ DEVRİ 1730 – 1839

Mustafa AKDAG Osmanlı Rejimi, merkeziyetçi karakterini Anadolu olaylarının zoru altında bütün XVII. yüzyıl süresince ayak ayak kaybetmiş, Türkiye’de doğan yeni sosyal ve iktisadi şartların geliştirdiği siyasi zemin üzerinde Ayan = ‘derebeylik rejimi sanki kendiliğinden...

ilberortayli 0

19. ASIRDAN ZAMANIMIZA HİNDİSTAN ÜZERİNE TÜRK SEYYAHATNAMELERİ

Seyahatnameler kuşkusuz, kültür tarihi, sosyal tarih ve tarihi co~ya açısından öneıpli kaynaklardır. Ancak kaynakların kullanımı; araşuncıya zengin malzeme ve yeni bir bakış açısı kazandırdığı ölçüde, yanıltıcı da olabilir. Metinlerin yorumunda; maddi verilerin başka kaynaklarla...

Bastilde_Devrim_makaleoku.org 0

FRANSIZ DEVRİMİNDE BİREY-DEVLET İLİŞKİSİ (1789-1794)

Fransız Devrimi, genellikle bireyciliğin büyük zaferi olarak kabul edilir. XVII. ve XVIII. yüzyıl boyunca çeşitli düşünürler tarafından ortaya konan bireycilik, “geleneksel toplumun üzerinde yapılandığı topluluk içi bağların ve bağımlılık ilişkiier inin yıkılması ve aynı...

islamic_library_makaleoku.org 0

İSLÂM KÜTÜPHANELERİ – S. K. Padover

Çevirenler: Osman ERSOY-Özer SOYSAL Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi Cilt: 1 Sayı: 1  Yayın Tarihi: 1963    *** Yunan, İran ve Hint unsurların birleşmesinden meydana gelen Arabi ilimler, dört...

makaleoku.org_selcuklu_tarih 0

SELÇUKLU DEVRİ TARİH YAZICILIĞI Claude CAHEN

Çeviren ve notlayan: Nejat KAYMAZ Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi Sayı: 12 Yayın Tarihi: 1969  Selçuklular, şimdiye kadar haklarında parça parça bir takım yararlı çalışmalar yapılmış bulunmasına rağmen, hâlâ...

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.