Makaleoku.org

Bastilde_Devrim_makaleoku.org 0

FRANSIZ DEVRİMİNDE BİREY-DEVLET İLİŞKİSİ (1789-1794)

Fransız Devrimi, genellikle bireyciliğin büyük zaferi olarak kabul edilir. XVII. ve XVIII. yüzyıl boyunca çeşitli düşünürler tarafından ortaya konan bireycilik, “geleneksel toplumun üzerinde yapılandığı topluluk içi bağların ve bağımlılık ilişkiier inin yıkılması ve aynı...

islamic_library_makaleoku.org 0

İSLÂM KÜTÜPHANELERİ – S. K. Padover

Çevirenler: Osman ERSOY-Özer SOYSAL Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi Cilt: 1 Sayı: 1  Yayın Tarihi: 1963    *** Yunan, İran ve Hint unsurların birleşmesinden meydana gelen Arabi ilimler, dört...

makaleoku.org_selcuklu_tarih 0

SELÇUKLU DEVRİ TARİH YAZICILIĞI Claude CAHEN

Çeviren ve notlayan: Nejat KAYMAZ Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi Sayı: 12 Yayın Tarihi: 1969  Selçuklular, şimdiye kadar haklarında parça parça bir takım yararlı çalışmalar yapılmış bulunmasına rağmen, hâlâ...

imagesCAW3E8F4 0

Türkiye Bir Distopya mıdır?

Yazan: Hasan Yeşilmen Konuya giriş yapmadan önce ‘’distopya’’ terimini tanımlamak gerekirse eğer; distopya ilk defa John Stuart Mill tarafından kullanılmıştır. Yunanca bir kelimedir. Distopya, günümüzde ve gelecekte ideal olan toplumun –buna ütopya denebilir-giderek kötüleşeceğini,...

YABANCI DİLLERDEKİ YAYINLAR-PUBLICATION OF FOREIGN LANGUAGES 0

YABANCI DİLLERDEKİ YAYINLAR-PUBLICATION OF FOREIGN LANGUAGES

YABANCI DİLLERDEKİ YAYINLAR-PUBLICATION OF FOREIGN LANGUAGES Bu bölümde diğer ülkelerde yayınlanan sosyalbilimler konulu yayınların linkleri de sizlere sunulmaktadır.   Bu linkler farklı renkte ve yanında açıklamaları mevcuttur. ARKEOLOJİ Anistoriton Dergisi ISSN: 11084081 Konu: Tarih —...

TÜRK TARİHİ-Turkish History 0

TÜRK TARİHİ-Turkish History

Çigiller- BUHARALI, Eşref Eski Orta Asya Kavimlerinin Çin İle Olan İlişkileri Hakkında Kısa Bir İnceleme – ONAT, Ayşe Tebriz Doğu İle Batı Arasında Bir Ortaçağ Kültür Merkezi (Çeviren İsmail Aka) – JAHN, Karl ;...

SOSYOLOJi-HISTORICAL SOCIOLOGY 0

SOSYOLOJi-HISTORICAL SOCIOLOGY

Toplumsal Bilinçlenmede Öğrenim Birliği – AKGÜN, Seçil XVII. Yüzyılın Ortalarında Trablusşam Şehrinin Sosyal ve İktisadi Durumu – ÇAKAR, Enver Sosyoloji ve Politika Yazar(lar):MILLS, Charles W. Verimliliğin Arttılmasında Psikolojik Faktörlerin Rolü Yazar(lar):Talas, Cahit Türkiye’ de...

SELÇUKLU TARİHİ-SELJUK HISTORY 2

SELÇUKLU TARİHİ-SELJUK HISTORY

Selçuklular Zamanında Anadolu’da Veba Salgınları – ARIK, F.Şamil Acropolites And Gregoros On The Byzantine- Seljuk Confrontation At Antioch-On-The Maeander (A.D.1211). English Translation And Commentary- SAVVIDES, Alexis.G.C. Munkizi Müelliflerinin Selçuklular İle İlgili Kayıtları – SEVİM,...

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.