Makaleoku.org

farabi.www.makaleoku.org 0

DİNÎ-FELSEFÎ TEMELLERİ IŞIĞINDA FÂRÂBÎ’NİN EĞİTİM ÜTOPYASI

Fârâbî (872-950), Türk-İslam dünyasının yetiştirdiği seçkin filozoflardan birisidir ve gerek Doğu’da gerekse Batı’da, daha çok siyaset felsefecisi olarak ünlenmiştir. Bu nedensiz değildir; çünkü Fârâbî’nin en önemli yapıtları, temel sorun olarak ideal devleti/toplumu konu edinmektedir....

kütüphane 0

Osmanlılarda Kütüphane Kültürü ve Bilimsel Yaşama Etkisi

Osmanlı Devleti içerisinde önemli vakıf kurumlarından olan  kütüphaneler, yaklaşık 800 yıldır Anadolu topraklarında Türk kültür,  bilim, eğitim ve sanat yaşamı içerisinde bulunan sosyal kurumlardır. Bu  uzun süreç boyunca kütüphaneler, çeşitli dönemlerde toplumun çeşitli  sınıflarına...

halil inalcik.makaleoku.org 0

Tarih ve Politika

Sizlere bu konuşmamda, tarihin yorum şekli ile yaşanan zamanın gerekleri arasındaki sıkı bağlantıyı, başka deyimle tarih bilgisinin nasıl tarih yaptığını anlatmaya çalışacağım. Şu bir gerçektir ki hiçbir zaman, objektif bir tarih yazılamaz; zira tarih,...

Osmanli_kislak.www.makaleoku.org 0

Osmanlı Seferlerinde Olağandışı Bir Kışlak: Kastamonu

1584 yılındaki seferin asıl sebebi Kırım’daki karışıklıklar olarak görünmektedir. Kırım Hanı, II. Mehmet Giray’ın, Osmanlıların Kafkas bölgesinde İranlılarla yaptığı mücadelelerde gerekli desteği vermemesi onun gözden düşmesine ve azledilmesine yol açmıştı. II. Mehmet Giray’ın yerine...

Seyh_bedreddin.www.makaleoku.org 0

Şeyh Bedreddîn ve Rumeli Gazileri

Klasik dönem Osmanlı tarihinin problem haline gelmiş konularından biri de Şeyh Bedreddin ve ona isnat edilen isyan hareketleridir. Genellikle Osmanlı vekayinâmelerinin, diğer bir ifadeyle Osmanlı tarihçilik anlayışının sevkiyle kaleme alınmış kroniklerin, Şeyh Bedreddin’i anlaşılması...

piyes_makaleoku.org 0

TİYATRONUN KÜLTÜR NİTELİGİ

1. yüzyılın ikinci yarısındayız. Bilim çağını yaşıyoruz. Teknik başarılarla cenneti bu dünyada kurmak istiyoruz. Rousseau’nun anlayışiyle de “insan iyidir” diyoruz ama, onu gene de bir türlü sıkıntıdan, üzüntüden, kötülükten kurtaramıyoruz. Kurtaramadığımız için de insanın...

Karaman_ Kanunnamaleri.www.makaleoku.org 0

KARAMAN VİLÂYETİ KANUNNÂMELERİ

Karaman vilâyeti kanunnâmeleri daha önce sırasıyla M. Ferit Uğur, Ö. L. Barkan, İ. H Konyalı ve İ. ve N. Beldiceanu tarafından çalışıldı. M.F. Uğur, bu vilayet kannunamelerinin bir kısmını, 1937 yılında, Konya mecmuasında yayınlama...

Gunes_hesaplama- astronomy.www.makaleoku.org 0

İSLÂM DÜNYASINDA GÜNEŞ PARAMETRELERİNİN HESABI

Bu makale yayınladığım iki’ ve yayınlamakta olduğum bir makalenin 2 devamıdır. 16 ıncı asra kadar güneş parametrelerinin hesabında Hipparchos (150 M.Ö.) tarafından ortaya atılan ve Batlamyüs’ ün de izlediği metodun uygulandığı sanılıyordu. Özellikle İslâm...